Kurs/Resor | Rådgivning | Möten/Träffar | Almanacka | E-pren
Kurskalender


De vanligaste sökorden

Kategorisökning


De senast skapade
Utbud Ort
Fortbildning användning av bekämpningsmedel Björkäng 3 december 2014
Länsstyrelsen Hallands län
Tvååker
Kod: 22264
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2014-12-03
Sista anmälningsdag: 2014-11-25
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Karinebergs folkhögskola 20 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Vessigebro
Kod: 22265
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-20
Sista anmälningsdag: 2015-01-11
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Löftadalens folkhögskola 21 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Åsa
Kod: 22266
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-21
Sista anmälningsdag: 2015-01-13
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Lilla Böslid 23 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Eldsberga
Kod: 22267
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-23
Sista anmälningsdag: 2015-01-14
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 27 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Tvååker
Kod: 22268
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning. Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-27
Sista anmälningsdag: 2015-01-18
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Gröna Hästen, Laholm 29 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Laholm
Kod: 22269
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-29
Sista anmälningsdag: 2015-01-21
Läs mer

Grundkurs tillstånd för användning av växtskyddsmedel- Jordbruk utomhus
Länsstyrelsen Hallands län
Tvååker
Kod: 22273
Fyra dagars kurs 3,4 och 6,7 mars kl 09:00-17.00. För att få tillstånd att använda och köpakemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt (klass 1 L och 2 L) krävs det att man har ett tillstånd. Det får man genom att gå en fyradagars grundkurs för sprutförarbehörighet. Anmäl er gärna via jordbruksverkets webb: https://jordbruksverket.pingpong.se/o/createUser.do?refid=86e8765e-682a-4cfa-8c91-17c359214eb3

Startdatum: 2015-03-02
Sista anmälningsdag: 2015-02-25
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Plönningegymnasiet, Harplinge 25 mars 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Harplinge
Kod: 22270
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.

Startdatum: 2015-03-25
Sista anmälningsdag: 2015-03-16
Läs mer

Sparsam körning med traktorer
Länsstyrelsen Hallands län
Halland
Kod: 21797
Genom ett sparsamt körsätt kan du minska bränsleförbrukningen och därmed spara pengar, samtidigt som du gör gott för klimatet. Därför harKRAV antagit en regel om utbildning inom sparsam körning. Alla som ärverksamma i företaget året om och kör minst 80 timmar per år, ska vara utbildade i sparsamt körsätt senast 31 december 2014. Även för dig som har certifiering enligt IP Sigill med klimatcertifiering som tillval finns regler om sparsam körning.


Läs mer


Hittar du inte det du söker? Gå till önskelistan och önska!