Kurs/Resor | Rådgivning | Möten/Träffar | Almanacka | E-pren
Kurskalender


De vanligaste sökorden

Kategorisökning


De senast skapade
Utbud Ort
Fortbildning användning av bekämpningsmedel Karinebergs folkhögskola 20 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Vessigebro
Kod: 22265
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-20
Sista anmälningsdag: 2015-01-11
Läs mer

Livsmedelshygien Grundutbildning Halmstad
Länsstyrelsen Hallands län
Halmstad
Kod: 22427
Produktsäkerheten kräver att de som hanterar livsmedel har utbildning. Länsstyrelsen i Halland erbjuder därför inom ramen för Landsbygdsprogrammet och i samarbete med Anticimex en diplomerad grundkurs i livsmedelshygien med kunskapstest. Kursen gäller endast för boende/företagare i Halland som är berörda av lantbruksprogrammet

Startdatum: 2015-01-20
Sista anmälningsdag: 2015-01-12
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Löftadalens folkhögskola 21 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Åsa
Kod: 22266
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-21
Sista anmälningsdag: 2015-01-13
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Lilla Böslid 23 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Eldsberga
Kod: 22267
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-23
Sista anmälningsdag: 2015-01-14
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 27 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Tvååker
Kod: 22268
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning. Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-27
Sista anmälningsdag: 2015-01-18
Läs mer

HACCP i praktiken 2 dagar x 8 tim Halmstad
Länsstyrelsen Hallands län
Halmstad
Kod: 22424
Lagen kräver att de som hanterar livsmedel måste ha utbildning och arbeta efter HACCP-principerna. Länsstyrelsen i Halland erbjuder därför, inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007-13, och i samarbete med Anticimex diplomutbildningen HACCP i praktiken . Inom ramen för landsbygdsprogrammet kan vi endast erbjuda kursen till boende i Hallands län som omfattas av programmet.

Startdatum: 2015-01-28
Sista anmälningsdag: 2015-01-20
Läs mer

Få koll på din vallfoderkostnad!
Länsstyrelsen Hallands län
Vinberg
Kod: 22499
Är vallfodret ditt billigaste fodermedel? Det kan det bli! Välkommen till vårt vallseminarium och få tips om hur man kan producera ett bättre och billigare vallfoder.

Startdatum: 2015-01-28
Sista anmälningsdag: 2015-01-22
Läs mer

Fortbildning användning av bekämpningsmedel Gröna Hästen, Laholm 29 januari 2015
Länsstyrelsen Hallands län
Laholm
Kod: 22269
Endags fortbildningskurs för sprutförare. Inriktningen är jordbruk, utomhus men gäller även för grönytor, park, trädgård.Behörigheten räcker i 5 år. Går din behörighet ut i maj 2015 kan du redannu gå utbildningen. Då räcker behörigheten i 6 år framåt. Nytt för i år är inriktning på utomhusanvändning och inomhusanvändning. Önskar du även behörighet för inomhus (växthus) måste dusäga till och göra ett särskilt provdå dufårsvara på vissa frågor om inomhusanvändning.Anmäl er gärna via Jordbruksverkets inloggning: https://jordbruksverket.pingpong.se/

Startdatum: 2015-01-29
Sista anmälningsdag: 2015-01-21
Läs mer

Ekomarknaden en möjlighet - möt efterfrågan!
Länsstyrelsen Hallands län
Halmstad
Kod: 22389
Marknaden för ekologiska produkter växer så det knakar,men alltför lite av dessa varor framställs i Sverige. Ta chansen att göra bra affärer på en marknad som har framtiden för sig!

Startdatum: 2015-02-11
Sista anmälningsdag: 2015-01-29
Läs mer

Grundkurs tillstånd för användning av växtskyddsmedel- Jordbruk utomhus
Länsstyrelsen Hallands län
Tvååker
Kod: 22273
Fyra dagars kurs 3,4 och 6,7 mars kl 09:00-17.00. För att få tillstånd att använda och köpakemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt (klass 1 L och 2 L) krävs det att man har ett tillstånd. Det får man genom att gå en fyradagars grundkurs för sprutförarbehörighet. Anmäl er gärna via jordbruksverkets webb: https://jordbruksverket.pingpong.se/o/createUser.do?refid=86e8765e-682a-4cfa-8c91-17c359214eb3

Startdatum: 2015-03-02
Sista anmälningsdag: 2015-02-25
Läs mer


Visa alla 14 aktuella utbud